Als je je verdrietig voelt

Je geeft aan dat je je verdrietig voelt. Het kan zijn dat je dit gevoel zo snel mogelijk weg wilt hebben. Dat is een hele logische reactie, je verdrietig voelen is niet fijn. Toch is het belangrijk dat dit gevoel er ook mag zijn. Hieronder staan een aantal manieren om jezelf te troosten, steun te zoeken en aandacht te hebben voor je verdriet.

Weet dat je verdrietig mag zijn

Ook als hulpverlener ben je een mens en kan de situatie waarin je je bevindt of de dingen die je hoort of ziet je raken. Dit is een normale reactie. De gedachten dat je verdrietig mag zijn, dat iets je mag raken en dat je mag huilen kunnen al helpend zijn. Dit kan je eventueel ook tegen jezelf zeggen: ‘Het is oké dat ik verdrietig ben, het is een zware/heftige tijd.’

Je bent niet de enige

Het kan helpend zijn om je te realiseren dat je niet de enige bent die zich verdrietig voelt.

Praat erover

Erken voor jezelf dat je het moeilijk hebt en geef het aan bij een collega of leidinggevende. Blijf er niet alleen mee rondlopen, je bent niet de enige. Besef dat de meeste gevoelens en gedachten die je ervaart een normale reactie zijn op een abnormale situatie.

Praat met je Buddy

Over je verdriet praten kan lucht geven en kan getroost worden. Het is belangrijk dat  je er niet alleen mee rond blijft lopen. Praat met een collega, leidinggevende, iemand van de ondersteunende dienst (sommige organisaties hebben nu een eigen team voor psychosociale ondersteuning) of je Buddy. Of deel het met een naaste. 

Tips in een gesprek over verdriet:

  • Bespreek dat je je verdrietig voelt
  • Onderzoek of benoem wat voor jou helpend kan zijn.
  • Een ander kan het verdrietige gevoel niet wegnemen of oplossen, vaak is een luisterend oor al voldoende
  • Mochten er dingen zijn die wel veranderd kunnen worden, dan is het goed om dit met je leidinggevende te bespreken.

Zoek afleiding

Soms is het goed om jezelf een break te geven van de verdrietige gevoelens die je ervaart. Zeker als een situatie langer duurt, zoals nu met Covid-19. Plezierige activiteiten, zoals hobby’s, sociale contacten, sporten/bewegen, of humor kunnen helpen om even niet het verdrietige gevoel te voelen. Let hierbij wel op dat je niet wegvlucht van je gevoelens

Neem jezelf in acht

Neem jezelf en je lichaam serieus. Check elke dag hoe het met je gaat en hoe je voelt. Blijf je last houden van klachten zoals depressieve gevoelens, angsten, prikkelbaarheid of agressie en/of slaapproblemen of merk je dat je daardoor niet goed kan functioneren, zoek dan hulp.