Tips bij gevoelens van boosheid

Kenmerken van boosheid.

Boosheid is een van de vier basisemoties, naast angst, blijdschap en verdriet. Boosheid wordt meestal negatief geïnterpreteerd omdat het vaak wordt veroorzaakt door negativiteit en ook weer negativiteit tot gevolg kan hebben. Vaak ligt er verdriet of een gevoel van machteloosheid aan ten grondslag. Boosheid kan ook zeer functioneel zijn: je kunt je emoties omzetten in acties en zo problemen aanpakken. Boosheid is iets heel natuurlijks, zeker in situaties die ons machteloos laten voelen zoals momenteel met COVID 19. Probeer je boosheid daarom niet te veroordelen, maar in eerste instantie te accepteren. Boosheid kan voorkomen onder stressvolle werkomstandigheden, maar ook zeker onder stressvolle familieomstandigheden. Doordat je nu als gezin meer thuis zit en minder kunt variëren in omgeving, zit je meer op elkaars lip, wat weer irritaties kan veroorzaken.

Gevoelens uitspreken en een time out nemen.

 Probeer irritaties in een vroeg stadium uit te spreken, zodat je ze niet opkropt. Het opkroppen van irritaties kan uiteindelijk leiden tot een explosie van woede. Probeer bij het uitspreken de ander zo min mogelijk verwijten te maken, maar spreek vooral vanuit je eigen gevoel: ‘Ik voel me…’ of ‘Ik denk…’.

Als de boosheid en de spanning hoop oploopt, neem dan even afstand als dat nodig is. Bespreek bij voorkeur van tevoren wat jij doet als de spanning te hoog oploopt, zodat je omgeving dit herkent. Spreek een signaal af om een time-out aan te geven en spreek af wat je doet als je even uit de situatie wil stappen (bijvoorbeeld tijd in een andere kamer doorbrengen, een wandeling buiten maken, etc.). Spreek ook af dat je er op een later moment op terug zal komen, als de woede wat gezakt is. Dan kun je rustig uitspreken waarom je zo boos bent.

Bewegen en ontspannen

Probeer met regelmaat te bewegen en activiteiten te ondernemen die je plezier geven. Wandelen, hardlopen en fietsen zijn voorbeelden van sportieve activiteiten die je in deze tijd kunt doen. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van youtube workouts vanuit huis. Een ademhalingsoefening kan je helpen te ontspannen. Adem 7 tellen in door je neus, houd dit 5 seconden vast en adem vervolgens rustig door je mond uit. Herhaal deze oefening een paar keer.